БГ Бъди активен работи от 2011 година за създаване на активно гражданско общество. Приемаме себе си като малък социален стартъп, чрез който предизвикваме промяната в нашето общество и създаваме реалност, която отговаря на визията ни за по-добро бъдеще!

В нашата работа приоритизирахме нашите стратегически цели за:

Активни общества

Публични пространства

Активни хора

Активни системи


За нас

Работим в четири направления

активнисистеми1

Активни системи

Подкрепа и помощ за създаване на локални лидери по региони, активна работа за многосекторни партньорства


2019-06-19_BGBA-website_icons-ver4

Aктивни общества

Правим трансфер на знания, практики и инструменти, с които да повишим нивото на информираност


активнихора

Активни хора

Насърчаване на достъпа на хората от всички възрасти и с всякакви възможности до програми за физическа активност в техните офиси


thespot (2)

Публични пространства

Създаване и поддържане на среда, която насърчава и защитава правата на всички хора от всички възрасти


Текущи проекти

Аз, Tи, Пловдив!

Включи се в инициативата за чиста Европейска столица на културата „Аз, Ти, Пловдив!“  #безотпадъци

placemaking connected

Placemaking connected

Има за цел споделяне на знания, ресурси и опит по темата ‘placemaking’ за устойчива  публична среда 

open streets day

Ден на отворените улици

Aвтомобилите отстъпват мястото си на хората, за да усетим града ни като по-добро място за хората

европейски ден на спорта вучилище

Европейски ден на спорта в училище

Европейски ден на спорта в училище е ден, посветен на насърчаването на физическата активност

Отворени покани

Европейски ден на спорта в училище

Включете Вашето училище в семейството на активните училища!

Включи се като доброволец

Бъди доброволец и ни помогни в каузата за  облагородяването на _Място в Тракия

събитие без отпадъци

Организирай събитие #безотпадъци

Включи своето събитие в календара на събитията #безотпадъци

Искам да съм пейка. Рециклирай ме!

През септември, октомври и ноември, събирай пластмасовилни опаковки и ги пускай за рециклиране в жълтите контейнери на ЕКОПАК

Партньори