За събитието

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

26 април 2024
ДК “Борис Христов” гр. Пловдив

ЗА ФОРУМА

Спортът играе все по-важна роля в съвременния свят, не само за физическото и психическо благополучие на хората, но и за опазване на околната среда. „Зеленият спорт“ е концепция, която обединява усилията за минимизиране на въздействието на спортната индустрия върху природата.

Конференцията “Спорт за здрава планета” е първата по рода си конференция с международно участие, която ще покаже връзката между спорта и сравнително новата глобална концепция за планетарното здраве, която подчертава взаимовръзката между благосъстоянието на хората и околната среда. По време на конференцията ще обсъдим и как спорта може да бъде инструмент за работа с общностите и промяната на техните нагласи свързани с опазване на околната среда.

Събитието ще има участници от България, Сърбия, Турция, Албания, Унгария, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина, Холандия и Норвегия, Белгия, Швейцария, Франция, Германия и ще представи експертния опит от национални, регионални и европейски практики, демонстриращи единната посока на развитие на устойчиви практики в отговор на екологичните предизвикателства и тяхното интегриране в сферата на спорта.

стратегически ЦЕЛИ

Въвеждане в темата и повишаване разбирането за “зелен спорт” “устойчив спорт” и “устойчивост в спорта”.

Дефиниране на обхвата и участниците в „зеления спорт“, включително помощни сектори, заинтересовани страни и аудитории.

Идентифициране на ключови възможности и предизвикателства за устойчивост в сектора на спорта, туризма и отдиха.

Представяне на препоръките за съответствие на спортния сектор с целите на Европейската зелена сделка.

Демонстриране на ролята на спорта за насърчаване на екологичната устойчивост, промяна на нагласи в широките публики и насърчаването на политики.

Обмяна на опит и представяне на съществуващи работещи инициативи и добри практики.

Създаване на диалог между представителите на спортния, общественият и бизнес секторите за обмяна на опит, създаване на контакти и нови партньорства.

ЗА КОЙ Е СЪБИТИЕТО?

 • Представители спортни федерации, клубове, организации
 • Представители на спортни асоциации
 • Производители на спортно оборудване
 • Бизнеси, които спонсорират спортни събития
 • Спортни и традиционни  медии
 • Дирекции „Спорт и младежки дейности“ към общини
 • Предствители на фитнес сектора
 • Представители на академичната общност от секторите – здравеопазване, спорт, обществено здраве;
 • Еколози, общински и държавни служители, неправителствени организации, образователни институции и всички, които имат интерес към интегрирането на устойчиви и екологични практики в областта на спорта и физическата активност.

ползите за вас

 • Възможности за създаване на нови професионални контакти и разширяване на мрежата от контакти в областта на устойчивия спорт и зелените инициативи.
 • Знания от водещи експерти за това как спортът може да допринесе към устойчивостта и защитата на околната среда.
 • Вдъхновение от креативни и иновативни идеи, които могат да бъдат приложени в собствените спортни и бизнес практики.
 • Разработване на реалистични стратегии и получаване на практически съвети за интегриране на принципите на устойчивост в спортните организации.

ЗАЯВЕТЕ СВОЕТО МЯСТО

Достъпът до събитието ще е свободен с предварителна регистрация

ГОВОРИТЕЛИ

Доц. д-р Ангел Джамбов
дм, дмн.

Научноизследователски институт на МУ-Пловдив, България

Ласка Ненова

Основател и генерален
мениджър сдружение
БГ Бъди Активен, България

Михай Андроховичи

Президент Федерация
“Сучава Спорт за всички”, 
Румъния

Д-р Виктор Кирков

Спортен мениджър и социален предприемач, България

Ширин Амин

Генерален директор на Чемпиънс Фактори, България

Бранко Вуйович

Президент Федерация
“Спорт за всички сърбия”,
Сърбия

Влад Федеров

Мениджър Европейски проекти, БГ Бъди активен, България

Петър Панков

Председател на СК Маратон; 14-кратен шампион на България и 9-кратен балкански шампион по ски-бягане, България

Aсен Ненов

Съпредседател на Институт кръгова икономика, фасилитатор за Климатичната фреска, България

Ким Уегер

Олимпийски състезател
“Speed skating”,
Канада/Норвегия

Жана Величкова

Изпълнителен директор АПБНБА, България

Мими Вишева

Мениджър Партньорства и Устойчиво развитие ПФК „Ботев“,  България

Петер Фишер

Експерт политики към Европейска комисия по темите устойчив спорт, международни партньорства, Е+Мобилности, Белгия 

Гаетан Гарсия

Мениджър международни партньорства, TAFISA (Международна асоциация Спорт за всички), Германия

Яна Янотова

Мениджър партньорства, Спорт за природата, IUCN (Международен съюз за опазване на природата), Швейцария

Добромира Костова

Креативен ръководител по дизайн и комуникация на зелени проекти, България

Илиана Стоилова

Съосновател на сърф училище Акаша, Организатор и участник на WIND2WIN Challeng, България

Мария Лазарова

Експерт в управлението на проекти за устойчиво развитие и бранд комуникация, България

Програма
26 април

*В събитието има сесии на английски език с осигурен превод.

8:00 - 9:00

Регистрация

9:00 - 9:15

Откриване

Едит Унджиян – Водещ на конференцията Спорт за здравето на Планетата
Ласка Ненова – Генерален мениджър BG Бъди Активен/ България

От играта към обществото: Спортът като инструмент за позитивни трансформации

Петър Панков – 14-кратен шампион на България и 9-кратен балкански шампион по ски -бягане, Председател на СК Маратон/ България

Спорт за здравето на Планетата

Доц. д-р Ангел Джамбов, дм, дмн. – Научноизследователски институт на МУ-Пловдив/ България

Устойчив спорт и устойчивост с помощта на спорта / Live streaming

Петер Фишър – Експерт по политики към Европейската комисия по темите устойчив спорт и международни партньорства

10:00 - 11:00

Панел 1
Сътрудничество за промяна - Защо различните сектори трябва да се обединят за устойчиво бъдеще?

„Обединяване на различни сектори за устойчиво бъдеще“ ще събере представители на бизнес, местното управление и спортния сектор, активизма, екологията в обща дискусия, която ще изследва силата на междусекторните партньорства в насърчаването на инициативи за екологична и социална устойчивост.

Яна Янотова – Мениджър партньорства, Спорт за природата, /IUCN/ Швейцария  / Live streaming

Жана Величкова – Изп директор АПБНБА/България Ивайло Цветков – Маркетинг мениджър, Евроволей/България
Добромира Костова – Заместник – председател на Общински съвет Пловдив/България

Модератор: Асен Ненов – Съосновател на Институт за кръгова икономика / България

11:00 - 11:30

Кафе пауза, блиц спортни активности, изложение

11:30 - 12:30

Панел 2
Бариери и възможности пред зеления спорт в България и региона

Панелната дискусия ще се фокусира върху актуалните предизвикателства и възможности, които стоят пред спортните организации в България и региона при прилагането на устойчиви и зелени практики. Лекторите включват видни спортни лидери и предприемачи, които ще споделят своя опит и перспективи.

Бранко Вуйович – Президент Федерация „Спорт за всички Сърбия“/Сърбия
Илиана Стоилова – Съосновател на сърф училище Акаша и инициативата Yеs,Surf!/България
Михай Андроховичи – Президент Федерация “Сучава Спорт за всички”/Румъния
Даниел Христов – Генералeн секретар на организационния комитет на Световното първенство по гребане/България

Модератор: Д-р Виктор Кирков – Спортен мениджър и социален предприемач/България

 

12:30 - 13:30

Панел 3
Екологична, Социална, Управленска отговорност в спорта

Панелната дискусия „Екологична, Социална, Управленска отговорност в спорта“ се фокусира върху интеграцията на принципите на устойчивост в спортния сектор. В тази динамична сесия ще разгледаме как спортните организации могат да прилагат екологични практики, да насърчават социална справедливост и как да подобрят управлението на своите организации.

Максим Шусо – Експерт по стратегии за корпоративна социална отговорност (КСО) и организация на събития/Франция / Live Streaming

Мими Вишева – Мениджър Партньорства и Устойчиво развитие ПФК „Ботев“/България
Ширин Емин – Генерален директор на Чемпиънс Фактори/България
Гаетан Гарсия – Мениджър международни партньорства / TAFISA (Международна асоциация Спорт за всички) / Германия

Модератор: Мария Лазарова  – Експерт в управлението на проекти за устойчиво развитие и бранд комуникация, България

13:30 - 14:30

Обедна почивка

14:30 - 17:00

Мастър клас 1
Планиране, провеждане и комуникиране на устойчиви спортни събития

Модератори:
Влад Федоров – Мениджър Европейски проекти, БГ Бъди активен, България
Ким Уегер – Олимпийски състезател “Speed skating”,
Канада/Норвегия

Говорители:

Мария Лазарова  –  експерт в управлението на проекти с фокус бранд комуникация и устойчиво развитие
Петър Панков – 14-кратен шампион на България и 9-кратен балкански шампион по ски -бягане, Председател на СК Маратон/ България

Веселин Илиев-CMAS помощник инструктор, Морски клуб „Приятели на морето“, Варна/ България

 

Защо да участвате?

Ще се потопите в света на устойчивите спортни събития и ще научите как да превръщате екологичната устойчивост в ключов елемент от вашите събития. Тази 150-минутна работлница е перфектната възможност за спортни мениджъри, организатори на събития и всички, които искат да допринесат за зелено бъдеще чрез спорта. 

Активности включени в работилницата: 

 • Представяне на основните моменти при организиране на зелени спортни събития.
 • Комуникация при зелени спортни събития.
 • Представяне на зелени спортни примери от България.
 • Практическа работа за създаване на планове за зелени спортни събития.

14:30 - 17:00

Мастър клас 2
Създаване на реалистични планове за устойчивост в спортните организации

Модератор:

Асен Ненов – Съосновател на Институт за кръгова икономика / България 

Какво да очаквате?

Тази интерактивна сесия е предназначена за спортни мениджъри, координатори на събития и всички, които участват в управлението на спортни клубове или организации. Работилницата ще започне с кратко въведение в ключовите концепции за устойчивост, след което участниците активно ще работят за изработване на свои планове.

Активности включени в работилницата:

 • Кратък преглед на важните аспекти на устойчивостта, включително екологични, социални и икономически стратегии.
 • Участниците ще бъдат разделени на малки групи, където ще имат възможността да разработят и обсъдят конкретни планове за своите организации.
 • Всяка група ще представи своя план пред останалите, след което ще следва сесия за въпроси и обратна връзка от фасилитатора и останалите участници.

17:00 - 17:30

Закриваща церемония

Спорта като система за промяна

Д-р Виктор Кирков – Спортен мениджър и социален предприемач/България

Национална мрежа "Зелен Спорт" България

Ласка Ненова – Генерален мениджър BG Бъди Активен/ България

17:30 - 20:00

Коктейл и нетуркинг

ПАРТНЬОРИ:

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:

С ПОДКРЕПАТА НА:

БГ Бъди активен е официален партньор на:

Спорт #БезОтпадъци (Sport #WithoutWaste) се финансира по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз. Координатор на проекта на европейско ниво е Сдружение BG Бъди активен.Активни квартали за справяне с климатични промени е част от проекта „Катализатор на промяната: Защита на ценностите на Съюза чрез подкрепа на устойчиво, ангажирано и силно гражданско общество за насърчаване на правата на жените, екологична справедливост и борба с корупцията“ на Холандския хелзинкски комитет. Проектът е финансиран от Европейския съюз.


Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или EACEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]