Отворена покана за облагородяване на места в Пловдив