БГ Бъди активен работи от 2011 година за създаване на активно гражданско общество. Приемаме себе си като малък социален стартъп, чрез който предизвикваме промяната в нашето общество и създаваме реалност, която отговаря на визията ни за по-добро бъдеще!

В нашата работа приоритизирахме нашите стратегически цели за:

Активни общества

Публични пространства

Активни хора

Активни системи


За нас

Работим в четири направления

активнисистеми1

Активни системи

Подкрепа и помощ за създаване на локални лидери по региони, активна работа за многосекторни партньорства


2019-06-19_BGBA-website_icons-ver4

Aктивни общества

Правим трансфер на знания, практики и инструменти, с които да повишим нивото на информираност


активнихора

Активни хора

Насърчаване на достъпа на хората от всички възрасти и с всякакви възможности до програми за физическа активност в техните офиси


thespot (2)

Публични пространства

Създаване и поддържане на среда, която насърчава и защитава правата на всички хора от всички възрасти


Текущи проекти

Място България

Партньорство за красива и чиста градска среда

open streets day

Ден на отворените улици

Aвтомобилите отстъпват мястото си на хората, за да усетим града ни като по-добро място за хората

европейски ден на спорта вучилище

Европейски ден на спорта в училище

Европейски ден на спорта в училище е ден, посветен на насърчаването на физическата активност

Отворени покани

Стани герой на рециклирането!

Включи се в инициативата Искам да съм полезен. Рециклирай ме!

Включи се като доброволец

Бъди доброволец и ни помогни в каузата за  чиста градска среда

Преобрази място

Преобрази прстранството пред твоя блок, а ние ще те подкрепим с ресурси

морето не е за една ваканция

Почисти града!

Организирай почистване в твоя квартал! Ние ще те подкрепим с консумативи

Партньори