Светът се обединява в борбата с обездвижването при децата