Училище #безотпадъци – активни игри по време на най-активния ден в училищата