Училища от Пловдив се раздвижват в Деня на отворените улици