Пътуването към създаване на физическа грамотност продължава