Професионална гимназия по електроника и електротехника бе избрана за най-активно учебно заведение в град Пловдив