Бира срещу събрана торба с отпадъци по време на Капана Фест