ОТМЕНЕНО!!!! Станете част от Ден на отворените улици 2020