Отворена покана за подаване на проектни предложения по Проект “ _Място – Доброволчество с въздействие”