Включват добри практики на BG Бъди активен в наръчник за насърчаване на физическата активност в училище