Улица пълна с живот и хора – първият Ден на отворените улици в Пловдив