Търсят се доброволци за изграждане на спортна площадка на Младежкия хълм