Включи се в работилница за изграждане на алтернативното младежко пространство “Младежка сфера” в Шумен