6-членно жури оценява кандидатурите по The Spot/_Място