Публични пространства

Заедно изграждаме безопасни и здравословни места в населените места и сред природата, до които всички граждани да имат достъп. Организираме урбанистични намеси и заедно с местните общности развиваме културата за създаване и поддържане на чиста, функционална и модерна среда. Създаваме партньорства между гражданите и институциите, чрез които да постигаме устойчиви резултати в промяната на публичните пространства. Вярваме, че малките промени в средата водят до големи промени в обществото.

С мисъл за обществените пространства работихме по проектите:

22 юли, 2019

The Spot

22 юли, 2019

MOVEment spaces

Направления на работа

2019-06-19_BGBA-website_icons-ver4

Aктивни общества

активнисистеми

Активни системи

активнихора

Активни хора

thespot (2)

Публични пространства