Публична акция набелязва градски зони, които се нуждаят от почистване