Процентът на физически активни българи расте на фона на спад в целия ЕС