Покана за участие в едноседмично обучение на младежи във Великобритания