Министерство на образованието и науката подкрепя инициативите от кампанията „Да раздвижим България“