Отворена е регистрацията за училища, които искат да участват в празника на движението в училище