Заедно за активно гражданско общество. Отворена покана “Активни квартали”