Търсене
Close this search box.

В България имаме нужда от по-широка визия за спорта!

Обучение за повишаване на капацитета: “В България имаме нужда от по-широка визия за спорта, за да се включим в Структурните Фондове на ЕС”

С тези думи завърши сесията за повишаване на капацитета на общинските служители за управление на проекти от структурните и кохезионни фондове, което се проведе на 7 април в Пловдив. Обучението бе организирано от сдружение BG Бъди активен, в партньорство с Областен Информационен Център Пловдив. По време на обучението, представителите на общини от малки и големи населени места от цяла България, имаха възможност да разберат основните приоритети на Европейската Комисия за политика в сферата на спорт и физическа активност, да се запознаят с ключовите административни стъпки, за да планират своя проект за кандидатстване. 

Експертният говорител  на събитието бе Джилиан Кели от Ecorys, представител на инициативата SHARE на Европейската Комисия,  подчерта важността на спорта в подобряване на местните програми за образование, заетост и социално приобщаване на различните социални групи, в развитието на туризма, здравето, публични пространства и в насърчаването на иновации в региони.

 

Тя представи основните възможностите за финансиране от ЕС на проектите по спортна тематика със структурните им приоритети:

 1. Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): иновация и изследване, дигитализация, подкрепа за малките и средните предприятия, околна среда и нисковъглеродна икономика, устойчиво градско развитие.
 2. Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+): повишаване на уменията на работниците, подобряване на достъпа до заетост, професионално обучение и възможности за учене през целия живот, засилване на социалното включване (хора в неравностойно положение).
 3. Кохезионен фонд: инфраструктурни проекти, околна среда.

Допълнителните фондове включват:

 1. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: трансфер на знания и иновации в селското, горското стопанство и селските райони, възстановяване, опазване и подобряване на екосистемите, подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива икономика, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.
 2. Европейски фонд за морско дело и рибарство: диверсификация на икономика, нови работни места, качество на живот по европейските брегове, устойчивото развитие на аквакултурата.
 3. Next Generation EU (Следващо поколение Европейски съюз): преход към зелена икономика и общество, дигитализация на услугите, изграждане на устойчивост и по-добро здраве за гражданите на ЕС.
 4. Еразъм+: младежки дейности, обучения и повишаване на образованието, учене през целия живот.
 5. EU4Health: превенция на заболяванията.
 6. LIFE: кръгова икономика и качество на живот, смекчаване и адаптиране към изменението на климата, преход към чиста енергия.

По време на обучението, участниците получиха насоки за това как да кандидатстват за проектите по структурните и кохезионни фондове, като използват спорта като начин на социална промяна:

Стъпка 1. Креативност – как спорта може да направи въздействие и как може да се обедини с другите аспекти: какви проблеми ще реши проектът и с какви други теми може да се свърже – здраве, инфраструктура, околна среда и т.н.

Стъпка 2. Партньорствата – какви организации могат да се включат в проекта и как могат да помогнат за реализацията му: някои програми изискват участието на различни сектори – НПО, бизнес, общини и т.н.

Стъпка 3. Проект – какви са нуждите на целевите групи и с какво ще допринесе проектът за тях: за кого е този проект, какви групи в неравностойно положение ще бъдат включени.

Стъпка 4. Подготовка на проекта: разработване на успешно проектно предложение, подготовка на допълнителни документи, подготовка на инструменти за оценка на успеха, реализация и отчитане на проекта, устойчивост.

Сдружение BG Бъди активен е готов да ви партнира като експертен партньор! През годините сдружението ни изгради достатъчно опит в:

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ: координация на големи международни проекти с партньорите от други държави, управление на партньорски мрежи, работа с различни програми за финансиране през различни стъпки на управление (координация, отчитане, бюджетиране, комуникация)
 • КРЕАТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА: участие в международните мрежи на ISCA (International Sport and Culture Association), Placemaking Europe, членство в Нов европейски Баухаусрегионални партньорства на балканско ниво, партньорски мрежи на национално ниво: 25+ общини, 700+ училища, 40+ граждански организации.
 • НОВИ ИДЕИ: експертен екип с богат опит в управление на проекти, администрация, комуникация, обучения и тренинги, работа в различни посоки, свързан с теми като публично здраве и активно гражданство.

Ще се радваме да работим с всички мотивирани организации в посока нови партньорства и идеи за проекти по структурните и кохезионни фондове. Ако имате интерес, може да се свържете с нас: [email protected] / +359 876 723 377.

 

Проект “Квартална демокрация в градските общности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 159 560.00 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Квартална демокрация в градските общности е да допринесе за демокрацията в общността и да укрепи демократичната култура и гражданското съзнание на общностно ниво.

Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]