Търсене
Close this search box.

Отворена покана: ЕКО ОТГОВОРНА Община на България

Първите 10 Общини заявили участие получават БЕЗПЛАТЕН Шишеяд!

Кой ще бъде носител на титлата Община #БезОтпадъци 2023?

Надпревара Община #БезОтпадъци се организира  като част от кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”, от сдружение BG Бъди активен.  Конкурсът стартира през месец март и ще продължи до края на м септември и има за цел да мотивира повече Общини да работят за ангажирането на гражданите, бизнеса, НПО сектора по темите за разделно събиране и рециклиране. Чрез организиране на различни кампании, събития или дейности, за събиране на пластмасови, стъклени, хартиени и метални отпадъци, както и информационни кампании за повишаване нивата на рециклиране и превенция на замърсяването, общините ще имат възможност да се съревновават с останалите участващи общини за титлата Община #БезОтпадъци.  Общината победител ще получи титлата Еко отговорна Община на България 2023 и финансова награда, която да използва за облагородяване (placemaking) на публично пространство – парк, градинка, зона за отдих,  в своята територия.

Участие:

 • Регистрирайте Вашата община във формата за участие в конкурса ТУК
 • Поставете Шишеяд на територията на Вашата община!  Свържете се с нас за повече информация!
 • Организирайте минимум 3 събития за повишаване нивата на разделно събиране и ангажиране на гражданите:

*Сдружение BG Бъди активен ще изпраща периодично събития от календара на кампанията с покана за участие в съответното предстоящо събитие с ясни насоки за организация и отчитане. 

*Всяко допълнително събитие, самоорганизирано от Общината, свързано с кампании за повишаване нивата на рециклиране и разделното събиране, може да бъде отчетено допълнително, следвайки изброените по-долу критерии за отчитане на “допълнително събитие”

 

Критерии:

 • Събрано количество от арт инсталацията Шишеяд. Необходимо е представяне на официален документ или кантарна бележка 
 • Събрано количество  от организиране на различни кампании за събиране на отпадъци – отново с отчитане на кантарна бележка/официален документ.
 • Критерии събития 

Вашите събития/дейности следва да бъде брандирано под шапката на националната кампания  “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!, което означава:

 • Името на събитието да включва в себе си заглавието “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”
 •  Във всички ПР материали, анонси в социалните мрежи, писма и разпространение да фигурира следния текст: …………………..име събитие………….. Е част от националната кампания на сдружение BG Бъди активен – “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”
 • При споделяне на анонси в социалните мрежи отбележете страниците на @bgbeactive; @мястобългария и използвайте #БезОтпадъци 
 • За събития част от календара на BG Бъди активен, ще получавате специфични критерии заедно с информация за събитието

 

ДЕЙНОСТ

ТОЧКИ – 100 

Участие във всички събития от календара на BG Бъди активен

0-30 точки

Комуникация и послания съобразно изискванията

0-30 точки

Събрано и отчетено количество разделно събрани отпадъци, с кантарни бележки по вид

 • Пластмаса
 • Стъкло
 • Хартия
 • Метал 

0-40 точки

 

След изпълнение на активностите, общината следва да изпрати своя отчет не по-късно от 10 дни след събитието на имейл адрес [email protected]

 

Финансови условия:

Разходите, свързани с организацията и провеждането на дейностите, включително комуникационни активности, се осигуряват от общината участник. Организаторите могат да предоставят комуникационни, информационни или помощни материали, улесняващи провеждането на избраните дейности, при поискване от съответна община. 

Запитвания за предоставяне на информационни или помощни материали могат да бъдат изпращани на имейл адрес [email protected]

Награда:

Титлата Община #БезОтпадъци ще бъде официално връчена на 12-ти октомври – Ден на общините в България. Паричната награда, ще бъде използвана по предназначение – облагородяване на публично пространство в общината победител.

Всички участвали общини ще получат сертификат за участие, а общината победител ще получи титлата Община #БезОтпадъци

Надпревара за Община #БезОтпадъци 2023 е част от дейностите по кампания Искам да съм полезен…Рециклирай ме! и се осъществява с подкрепата на Фондация Кока Кола. Партньор на кампанията е Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в БългарияScroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]