MOVEMENT SPACES

Основната цел на проекта MOVEMENT SPACES е да създаде иновации в предоставянето на програми за физическа активност в съществуващи градски пространства/съоръжения. Така, проектът има за отправна точка градските пространства, които са извън рамките на традиционните спортни съоръжения и подпомага развитието и споделянето на ефективни практики в тези пространства.

pop-up парк пловдив

Ключовите области на проекта са:

  • изграждане на партньорство между общини и граждански организации/спортни клубове
  • насочване към трудни за достъп места от населението
  • участие на заинтересованите страни и демократизация на обществено пространство
  • фокус пространство: паркове и градини, градски площади, водни съоръжения
pop up парк

Въз основа на група от експертни институции, група от ключови европейски градове и промоутъри на масовия спорт, ние сме създали двойки на градовете и спортни организации във всяка от съответните държави – тези двойки от своя страна са отговорни за основните аспекти на проекта, включително действителното тестване на програмите.

EU+Erasmus

 

Повече информация за проекта и партньорите може да намерите на https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579970-EPP-1-2016-2-DK-SPO-SCP