Mотивацията на eкипа, укрепването му и по-добрата работа – роля на работодателя