Мини-парк без фасове изниква върху паркинг в центъра на Пловдив на 13 септември