Как да включим учениците в организирането на Европейски ден на спорта и защо това е важно?