Търсене
Close this search box.

направление: раздвижваме

Healthy Club

Проектът MOVE Transfer има две основни насоки: насърчаване на организационно развитие и изграждане на капацитет чрез обмен на добри практики на международно ниво и развиването на умения, знания и нагласи в хората, занимаващи се с физическа активност (като треньори, служители на асоциации и т.н.). Той се основава на обмена и напредъка на модела „Healthy clubs“ и системата за качество за местни клубове, разработена от SUS (Slovenia), които ще бъдат тествани в България и Малта (двете страни на ЕС с най-нисък процент на участие в спорт и физическа активност според Евробарометър).
Целта е насърчаване на междусекторно и трансгранично сътрудничество в областта на спорта и физическата активност и по-специално подкрепа на мрежи от местни клубове, намиращи се в различни страни. Дългосрочните цели на проекта са да се интегрират резултатите от обучението в един уникален модел на „знак за качество“, които да бъдат реализирани в бъдеще и в други страни от други проекти.
Знакът за качество HEALTHY CLUB насърчава предлагането на структурирани и качествени услуги в спортните клубове. Осигуряване на качество на тренировките и активностите, социализация и непрестанен обмен на информация за своите клиенти.

Като координатор на HEALTHY CLUB в България, БГ Бъди активен:
  • Предлага добре структурирани обучения и програми, насочени към определена група ползватели. Програмите се мултиплицират от сертифицирани инструктори.
  • Осъществява редовни дейности, свързани с популяризиране и развитие на Знака за качество сред мрежата от настоящи и бъдещи партньори.
Знакът за качество служи за:

  • Наблюдение и подобряване на предлагането на физическа активност в спортните клубове и организации;
  • Подпомагане на клиентите в избора на тип физическа активност и сертифицирани спортни клубове и треньори, където да практикуват безопасно и резултатно;
  • Подкрепа в изграждането и развитието на мрежа от спортни клубове, предлагащи услуги със съответния сертификат за качество;
  • Намаляване на рискови здравни фактори, свързани с обездвижването на населението и мотивация на гражданите да бъдат ежедневно физически активни
  • Повишаване експертността на треньорите и аниматорите, работещи в спортните клубове и организации;
  • Повишаване и развитие на капацитета на кандидатстващи и сертифицирани клубове.


Развитието на мрежа от спортни клубове и организации, и предлагането на качествена услуга са сред приоритетните ни цели и заедно можем да работим в тази посока.
Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]