Обучение по проекта Active School Communities събра 10 спортни организации в Пловдив