Два примера за активна обществена намеса и споделени градски пространства: