Добрич избира с конкурс своето място, което ще бъде част от проекта “_Място – Доброволчество с въздействие”