Active Voice

ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

Обездвижването е рисков фактор за редица заболявания и неимоверното нарастване на количество на децата със затлъстяване през последните 20 години. За първи път в човешката история, децата ни са поколение, което ще живее 5 години по-малко от родителите си.

Липсата на физическа активност комбинирани с лоши навици на хранене могат да имат сериозни последици за здравето и развитието на децата! Увеличава се рискът от редица хронични незаразни болести (диабет пит 2, сърдечно съдови заболявания и т.н.).

Наред с тях има сериозен риск за когнитивното развитие и социализацията на децата свързани с липсата на самочувствие и различните форми на изключване.

Докато проблемът за здравословното хранене е адресиран от редица институции, медии, родителски организация и т.н., то липсата на физическа активност остава тема, която извън широка обществена дискусия и извън плановете на интервенция на национално и местно ниво.

ПРОМЯНАТА:

Сдружение „BG Бъди активен“ има за цел да промени тази ситуация, като Ви кани да станете част от мрежа от организации, личности и заинтересовани страни, работещи за повишаването на физическата активност на всички деца и младежи, особено тези, които се нуждаят най-много от нея – неактивните.

Първа стъпка в създаването на мрежа:

През 2017-та се състоя кръглата маса „Обездвижване при децата – рискове за здравето и когнитивното им развитие“, която постави началото на създаване на мрежа от експерти, заинтересовани страни и представители на училища и местни общности. Всички те имах възможността да споделят опита и опасенията си по темата, но също да се предложат решения, които сдружението е разработило на база работата си в сферата през последните 5 години. Лектори на събитието бяха Проф. Ричард Бейли, Паулин Харпър, Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, Сашка Бенедичич Томат, Роуз-Мари Репо и Мартин Холцвег.

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ:

На фона на спад във физическата активност в ЕС, в България се наблюдава позитивна промяна, където само кампанията NowWeMOVE, координирана от сдружение „BG Бъди активен“ е привлякла над един милион българи към каузата за активния начин на живот.

Представително национално социологическо проучване на ИФПИ на BG Бъди активен, може да послужи за истинско доказателство, че кампанията NowWeMOVE има важна роля в борбата със заседяването и липсата на физическа активност и положителната промяната от 10% в нагласите на българина.

ЗА ПРОЕКТА:

Целта на проекта е да изгради капацитет в гражданските организации, с който те да могат да участват активно в застъпничеството за изпълнението на препоръките на ЕС свързани с физическата активност.

ActiveVoice стартира обединява организации от 10 европейски държави, за да подпомогне диалога и застъпническите им умения пред правителството за насърчаване на укрепващата здравето физическа активност.

BG Бъди активен участва в проекта като партньор на национално ниво, за да развие собствения си капацитет в сферата на застъпничеството, както и капацитета на редица младежки организации и спортни клубове. Така ще улесни своята работа за създаването на национална стратегия укрепващата здравето чрез физическа активност.

Разпространение и приложение на резултатите от проекта.

Основните цели на проекта са да се насърчават доброволческите дейности в спорта, да се дава възможност за социално приобщаване и равенство, чрез засилено участие на хората в спортни инициативи да се информира за важността от физическата активност за здраве.

Станете част от мрежата работеща за повишаването на физическата активност на всички деца и младежи. .

Проект ActiveVoice се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз