_The Spot – чудесна възможност за изграждане на стабилна връзка между граждани, община и НПО