_Място и ролята на гражданите за качеството на градската среда