33 различни спортни активности в програмата на най-активното училище за 2017-та