Промяната идва отдолу нагоре – всеки носи някаква отговорност