Проектът _Място бе представен като добра практика по време на Национална младежка среща във Варна