Проектът Active School Communities навлиза в пилотна фаза