Отличен 6 за първите 6 града, в които осъществихме _Място