“Организиране на публични събития и кампании” се състоя за разнородна група от активни млади хора