Мястото никога не е завършено – винаги има с какво  да обогатим своето _Място