Младежи организират сами събитие, част от кампанията NowWeMOVE