Местим откриването на _Място в Плевен на 23-ти септември