Как проектът _Място насърчава социалното сближаване