Защо ученици и учители да работят заедно за едно по-активно училище?