Защо проектът “The Spot” е насочен към промяна на публичните пространства