Започваме изграждането на _Място и в „Града на съкровищата“